עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » דמי מחלה » נוהל לקבלת דמי מחלה

נוהל לקבלת דמי מחלה

תקנות 1 ו-2 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976, קובעות כי עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה ימסור למעסיק הודעה על כך תוך 3 ימים מהיום הראשון להעדרו ועל התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לעבודה. ההודעה תמסר ע"י העובד או מטעמו, ובלבד שהמעסיק הביא לידיעת העובד את חובתו לקיים הוראות תקנה זו.
 
א.  עובד הפונה למעסיק לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה, ימציא תעודת מחלה מאת רופא, חתומה בידו, שבה מצוינים הפרטים הבאים:
שם החולה, מספר זהותו, אבחון המחלה (הערה: החל מיום 13.11.2015 אין דרישה לפרט בתעודת המחלה את אבחון המחלה), התקופה שבה לא מסוגל לעבוד, שם הרופא ומעונו, תאריך הוצאת התעודה.
 
ב.  עובד החבר בקופת חולים ימציא תעודת מחלה מאת קופת החולים או המאושרת מטעמה, שבה מצוינים הפרטים הנ"ל.
 
ג.   אם התעורר ספק אצל המעסיק לגבי תוכן של תעודת מחלה שלא ניתנה לפי סעיף (ב) הנ"ל, הוא רשאי להעמיד את העובד לבדיקה רפואית ועל העובד להיענות להזמנת המעסיק ולהיבדק.
 
ד.   החל מיום 13.11.2015 תתווסף הוראה לפיה אין בהוראות התקנות הנ"ל כדי לגרוע מהוראות כל דין או הסכם הקשורות למסירת אישורי מחלה על ידי העובד או בחינת אי כושרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע את עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים ממצב בריאות לקוי.

הדף עודכן בתאריך 18.01.2018

הדפסה  
 שלח לחבר
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר