טפסים שימושיים - דיני עבודה
קטגוריה ראשית » מידע למעסיק » טפסים שימושיים - דיני עבודה

טפסים שימושיים - דיני עבודה

הערה: הטבלה שלהלן מכילה קישורים לטפסים ומידע שימושי, אשר רוכזו למענך ע"י אתר עולם העבודה. מובהר כי אתר עולם העבודה ו/או עו"ד הילה פורת אינם אחראים לנכונות המידע.
חלק מהטפסים ניתנים לצפייה רק בפורמט PDF. אם התוכנה אינה מותקנת במחשבך, ניתן להורידה, בחינם, מכתובת האינטרנט: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
 שם הטופס
פירוט 
 קישורים נוספים
 היעדרות בשל מחלת ילד
עובד שנעדר מעבודתו מכוח חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-
1993, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו וביד
בן זוגו, ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - בידו בלבד, לפי נוסח הטופס.
» מאמר - היעדרות בשל מחלת ילד
 היעדרות בשל מחלת בן זוג
עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו, מכוח חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג),התשנ"ח-1998, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, בנוסח הטופס. 
» מאמר - היעדרות בשל מחלת בן זוג
 היעדרות בשל מחלת הורה עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו, מכוח חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד- 1993, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, בנוסח הטופס. » מאמר - היעדרות בשל מחלת הורה
 היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מעבודתו, לפי חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג),
התש"ס-2000, ימסור הודעה למעבידו בהצהרה חתומה בידו, בנוסח הטופס.
» מאמר - היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג
 התפטרות לצורך טיפול בילד
סעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963, קובע כי בהתקיים התנאים שבחוק, עובד רשאי להתפטר מעבודתו, תוך 9 חודשים מיום שבת זוגו ילדה, על מנת לטפל בילד, ויראו את התפטרותו לענין חוק זה כפיטורים.
» פסק דין - התפטרות לשם טיפול בילד 
» מאמר - זכויות עובדת לאחר חופשת לידה
 חופשת לידה לאב עובד שאשתו ילדה, המבקש לממש את זכותו לחופשת לידה חלקית מכוח סעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו ובידי אשתו, בנוסח הטופס. » מאמר - חופשת לידה לאב

הדף עודכן בתאריך 05.12.2012

עולם העבודה - דיני עבודה
דוא"ל: sec@hilaporat.co.il
http://www.hilaporat.co.il/