עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » יחסי עובד מעביד » חוסר תום לב קיצוני של עצמאי המוכר בדיעבד כשכיר מצדיק התחשבנות בדיעבד וקיזוז - גם אם הפער בין התמורה כעצמאי לבין השכר החלופי כשכיר נמוך מ-50%

חוסר תום לב קיצוני של עצמאי המוכר בדיעבד כשכיר מצדיק התחשבנות בדיעבד וקיזוז - גם אם הפער בין התמורה כעצמאי לבין השכר החלופי כשכיר נמוך מ-50%

ע"ע 14122-07-10 מכללת רמת גן נ' עו"ד אורי פרייס, ניתן ביום 13.9.2012, ע"י מותב בהרכב כב' השופטת ר' רוזנפלד, כב' השופטת ס' דוידוב-מוטולה, כב' השופטת ע' ורבנר ונציגי הציבור מר שילון ומר הילב.
 
העובדות
1. המשיב, עו"ד אורי פרייס (להלן - עו"ד פרייס), שימש כמרצה בחוג לחשבונאות של המערערת, מכללת רמת גן (להלן - המכללה). עו"ד פרייס דווח כעצמאי לשלטונות המס ושכרו שולם כנגד חשבונית.
 
2. לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים, הגיש עו"ד פרייס תביעה לבית הדין האזורי לעבודה כנגד המכללה, בה טען כי התקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד. עקב כך לטענתו, הוא זכאי לתשלומים עבור זכויות סוציאליות שונות.
 
3. בית הדין האזורי קיבל את תביעת עו"ד פרייס בחלקה. נקבע כי בין עו"ד פרייס לבין המכללה התקיימו יחסי עובד-מעביד. נדחתה טענת המכללה לפיה יש לקזז תשלומים שעו"ד פרייס קיבל ביתר, נוכח מעמדו כקבלן עצמאי. מכאן הערעור.
 
בית הדין הארצי לעבודה פסק
1. היות אדם בבחינת  "עובד" הוא דבר הקרוב לסטאטוס, ומעמד זה אינו נקבע על פי התיאור שניתן לו על ידי הצדדים ,אלא על סמך נסיבות המקרה כהווייתן. לשם הכרעה בשאלה יש לבחון את מהות היחסים שנוצרו הלכה למעשה ,והכול תלוי במכלול הסממנים ועובדות המקרה הספציפי. בענייננו, התמונה הכוללת העולה ממכלול הנסיבות הינה, כי בין עו"ד פרייס לבין המכללה התקיימו יחסי עובד-מעביד.
 
2. אין לקבל את עמדת המכללה לפיה, מלכתחילה יש לקבוע כי לא קמה לעו"ד פרייס זכאות לזכויות מכוח משפט העבודה נוכח מעמדו כעובד, עקב חוסר תום ליבו הקיצוני. שאלת תום הלב תיבחן בשלב בחינת קביעת הסעדים ושיעורם, ולא כתנאי סף לעצם הזכאות לזכויות המועסק כעובד.
 
3. סעיפי גדרון שבהסכמי ההתקשרות עם עו"ד פרייס, לא יהיו אלא מבחן עזר לקביעת שכרו של עו"ד פרייס כ"עובד" המכללה, ואין לייחס להם משקל מכריע. בענייננו, בהתחשב בכך שהוצעה לעו"ד פרייס העסקה כשכיר, הצעה שנדחתה על ידו, ניתן להניח, כי השכר החלופי שנקבע בהסכמים החתומים משקף, נכון למועדי חתימת ההסכמים, שכר חלופי אותנטי. בנסיבות המקרה הוכח השכר החלופי של עו"ד פרייס כשכיר, וזאת לגבי התקופות אליהן מתייחסים ארבעת ההסכמים החתומים על ידו, הכוללים "סעיפי גדרון". לא ניתן להסתמך על סעיפי גדרון שבהסכמים החתומים, להוכחת השכר החלופי ביתרת תקופת העבודה. תוצאת הדברים הינה כי לא הוכח שיעור שכר חלופי אלא בתקופות אליהן מתייחסים ההסכמים החתומים. משלא הוכח שיעור שכר חלופי כשכיר בתום כל אחת משתי תקופות ההעסקה, אין להתערב בקביעת בית הדין האזורי בדבר שיעור הסכומים שנפסקו לעו"ד פרייס בגין פיצויי פיטורים ופדיון חופשה, שחושבו על יסוד תשלומים שקיבל כעצמאי.
 
4. התנאים לעריכת התחשבנות בדיעבד שבה יורה בית הדין על קיזוז תשלומים ששולמו לעובד ביתר, הינם קיום פער ניכר (בדרך כלל של כ-50% ומעלה( בין התמורה כעצמאי לבין השכר החלופי, וקביעה עובדתית כי היה זה המועסק שבחר במתכונת ההעסקה הקבלנית. מבחני עזר אלה נועדו לסייע בקביעה מתי מתקיים חוסר תום לב קיצוני אצל המועסק, המצדיק עריכת התחשבנות כאמור. עם זאת, אין בהם כדי למנוע מבית הדין להגיע למסקנה בדבר חוסר תום לב קיצוני המעוגן בנסיבות אחרות.
 
5. על פי ההסכם מחודש יולי 1998 ממוצע הפערים בין הסכומים שהשתלמו לעו"ד פרייס כעצמאי ובין התשלומים אותם היה מקבל כעובד שכיר עומד על 39.2%. לדעת בית הדין, אין בפער זה שבין הסכומים שהוא נמוך מ-50% כדי לשלול על פי הפסיקה אפשרות התחשבנות בדיעבד עם עו"ד פרייס. מבחני העזר כפי שנקבעו בפסיקה נועדו להציב אמות מידה לבחינת קיומו של חוסר תום לב קיצוני אצל העובד, המצדיק התחשבנות בדיעבד. אין באמות מידה אלה כדי למנוע הסתמכות על קיומו של חוסר תום לב קיצוני המעוגן בנסיבות אחרות. בנסיבות המקרה, נמצאו נסיבות של חוסר תום לב קיצוני המצדיקות התחשבנות בדיעבד וקיזוז.
 
6. בנסיבות המקרה שלפנינו, בהן הוכח חוסר תום לב קיצוני של עו"ד פרייס, יש להורות על עריכת התחשבנות בדיעבד ועל קיזוז סכומים ששולמו לעו"ד פרייס ביתר כעצמאי, לעומת שכרו החלופי. זאת בהתאם לנקבע בהסכמים החתומים, ולתקופות עליהן הם חלים, בהתאמה. לצורך כך נדרש לחשב את ההפרש בין השכר החלופי לשעה לעומת התמורה כעצמאי לשעה בכל אחת מהתקופות בגינן קיים הסכם חתום, ולהכפילו במספר השעות בהן לימד עו"ד פרייס בכל אחד מהסמסטרים הרלוונטיים. עניינו של עו"ד פרייס מוחזר לבית הדין האזורי לצורך עריכת ההתחשבנות.
 
7. סוף דבר - הערעור התקבל חלקית, בדעת רוב. אין צו להוצאות.

הדף עודכן בתאריך 30.01.2013

הדפסה  
 שלח לחבר
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר